29 februari 2012

VIKTIG INFO

Vägverket Upplyser

En enkel säkerhetsåtgärd som ett säkerhetsbälte för människor eller bur för sällskapsdjur räddar liv. Konsekvenserna vid en frontalkrock leder oftast till livshotande personskador med dödlig utgång om passagerare inte har använt säkerhetsbälten. Vägverket informerar om vikten att använda bilbälte. När det gäller hundens trafiksäkerhet ligger det i bilistens eget intresse att förebygga de eventuella personskador som en oskyddad hund kan förorsaka vid en trafikolycka. Inte bara hundens säkerhet står på spel utan alla passagerare riskerar att drabbas av livshotande personskador då en hund färdas oskyddad i bil. Om bilbälten alltid användes hade personskador vid trafikolyckor av värsta tänkbara scenario minskat med 50 % enligt vägverkets statistik. Hundägare bör tänka på att hunden sitter lika oskyddad utan säkerhetsbur som människor gör då inte bilbältet används. Trots lagen om trafikskydd följer inte alla körkortsinnehavare och övriga passagerare i bil en självklar skyddsdetalj vilket innebär en onödigt hög trafikdödlighet. Utan säkerhetsbälten klarar en person inte att hålla emot om inte bilbälten används och detta gör oss mycket sårbara. Detta gäller särskilt vår fyrfota vän hunden och annat husdjur eftersom ett djur inte förstår faran och inte kan hålla emot. Om passagerare använder bilbälten och säkerhetsbur för hunden minimeras de personskador som en hund kan orsaka pga. den ofrånkomliga kraften. Enligt vägverket kan man utan bilbälte hålla emot vid en bilkrock i högst 7 km i timmen.

Bilkrocksvikten motsvarande en elefant

Vid hög hastighet blir stoppsträckan längre Reaktion och stoppsträckan bestämmer svårighetsgraden vid en trafikolycka. Vid en frontalkrock i 90 km per timme motsvarar kraften vid inbromsning ett fall från tionde våningen. En hund utan säkerhetsbur innebär en dödsfälla för samtliga passagerare eftersom hunden kastas framåt med så stor kraft att den som sitter framför kan dö av personskadorna. En hund som har en vikt på 10 kg ökar sin krockvikt 25-30 gånger vilket innebär att vikten uppgår till 300 kilo vid en kollision enligt vägverkets bedömning. En något tyngre hund som väger 30 kg skulle vid en frontalkrock ha en bilkrockvikt på 900 kg. Hunden motsvarar alltså vikten av en elefant.
Glöm inte att hålla avståndet! Detta är en enkel regel vilken bör följas särskilt noga av hundägare. Redan vid mycket låg hastighet innebär en trafikolycka svåra personskador. Vid en frontalkrock i 50 km i timmen fyrtiodubblas vikten på föremål eller passagerare som inte är fastspända, denna enorma kraft gör att en person i framsätet riskerar att få nacken knäckt av ett husdjur enligt vägverkets bedömning. Det kan vara värt att investera i en säkerhetsbur för hund, sele eller bälte e .t. c för att ett olyckstillbud inte ska leda till trafikdöd och omfattningen av personskadorna minskas radikalt av en sådan enkel åtgärd som bälten och burar för hund eftersom det påverkar samtliga passagerare. Dessutom kan hunden bli involverad i ytterligare trafikolyckor om den överlevt bilkrocken, efter att ha slungats ut ur bilen och kan då bli inblandad i ytterligare incidenter eller irra omkring och reagera med våldsamt beteende pga. av chocktillståndet den befinner sig i.

Vett och etikett i trafiken

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är den mest primära detaljen i bilkörningen givetvis bilbälten och en säkerhetsbur. Hundburen ska vara en självklar skyddsåtgärd och ska förebygga en livshotande situation för hunden och övriga passagerare. Om hunden sitter tryggt i sin säkerhetsbur minskar dessutom risken att föraren tappar koncentrationen eftersom en hund kräver stor uppmärksamhet om den blir orolig och kan bli ett störande moment under bilfärden. I Sverige är det lag för vuxna och barn att använda bilbälte. För hundens säkerhet i bilen ansvarar hundägaren för konsekvenserna som följer vid en bilkrock. Det finns inte någon trafiklag på bilbälte eller säkerhetsbur för hunden utan endast rekommendationer och sunt förnuft råder. För att förhindra att en trafikolycka leder till nämnda förödande konsekvenser bör hundägare se över sin egen situation om trafiksäkerhet och låta hunden sitta i säkerhetsbur av omtanke för hund och medpassagerare.

Trafikkunskap om hunden

Om alla följde lagen om bilbälte skulle cirka 80 liv sparas varje år enligt vägverkets statistik, vilket talar för att många fortfarande inte prioriterar lagen om trafiksäkerhet, dvs. säkerhetsbälten. En ansvarsfull bil och hundägare ska vara förnuftig nog och följa lagarna och tänka på farthållning, avstånd och även övrig trafiksäkerhet som faller utanför lagens ramar. En hundägare bör redan vid planeringen av hundköp inhämta sådan kunskap såsom hundvård och trafiksäkerhet precis som vi människor gör då det gäller våra barn i trafiken.
Konsekvenserna som kan följa orsakad av en obältad hund kan få katastrofala följder i en bilkrock. En hundbur är en billig livförsäkring som hundägare gör klokt i att investera i dessa trafiksäkra skydd som finns för hunden. Det går att hämta mycket information bl.a. på Internet för vidare kunskap om “hundliv” och trafiksäkerhet där den viktigaste detaljen är bälten och säkerhetsbur. Dessutom finns diverse typer av hundburar för hundar såsom krocksele. Och hundbälten anpassade för husdjur och hundar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar