24 mars 2014

Dagens och framtidens skola

Betyg från åk 4?  
Anledningen är för att man enklare kan se hur barnet ligger till och kan sätta in resurser om det behövs. 
Nä. Stressande för barn som inte behöver den stressen och det kravet.
Varför inte bara se till att föräldrarna gör sitt jobb vilket innebär att uppfostra sina barn så att dom kan lyssna och respektera andra människor speciellt sina lärare. Lärarna ska lära ut, inte uppfostra våra barn. Lärarna får knappt säga till stökiga barn för då kan lärarna bli anmälda. Vad är det vi visar våra barn? Att dom alltid har rätt och kan bete sig hur som helst mot folk. Nä.
Föräldrar uppfostrar och lärarna lär ut. Istället för betyg tidigare så borde fokus läggas på lärarna. Dom behöver vettiga löner och dom behöver en trygg arbetsplats. Dagens ungdomar (en hel del) är så otroligt sviniga. 
En bra kommunikation med barnets lärare gör att man kan prata om hur det går i skolan och om hur läget ser ut så man vet om barnet behöver extra hjälp. Det kommer aldrig betygen kunna hjälpa. Ett barn med dåliga dryg behöver hjälp och uppmuntran, inte få ett papper där det står hur "dålig" denne är i olika ämnen. 
Det kan man som jag sa, få reda på genom kommunikation med läraren. För om läraren hade elever som respekterade vuxna och andra människor, som lyssnade, som kämpar och inte räknar med att alla andra ska lösa allt åt en...ja då kan läraren bara ringa eller boka in ett möte med barnet och dennes föräldrar.
Nä för betyg i åk 4. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar